POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LOPICRAC

LOPICRAC es compromet a fer els màxims esforços per complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Nº 679 / 2016.

A continuació LOPICRAC informa als USUARIS sobre els termes i les condicions en què LOPICRAC tractarà les seves dades de caràcter personal.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Don JOAN ROMERA MARCE (titular de LOPICRAC)
NIF 36933384F
Adreça postal: C / Nàpols 318-08.025 – Barcelona
Adreça electrònica: info@lopicrac.cat
Telèfon: 93 533 09 00

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI CONTACTAR D’AQUESTA WEB

      1. Finalitat de l’Tractament de les dades dels usuaris de l’formulari contactar:

  • Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i / o consultes que els usuaris de l’formulari contactar de la web ens enviïn.
  • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i, en els casos que sigui procedent, facilitar ofertes dels productes i / o serveis de LOPICRAC dels que ens hagin manifestat el seu interès.

LOPICRAC no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

      2. Legitimació per al tractament de les dades dels usuaris de l’formulari contactar: consentiment de la persona interessada.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris de l’formulari contactar és l’obtenció del seu consentiment, que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos el formulari contactar emplenat.

      3. Període de conservació de les dades dels usuaris de l’formulari contactar de la web:

Conservarem les dades dels usuaris de l’formulari contactar de la web, durant el termini de (completar període raonable, no es poden guardar indefinidament si no hi ha cap relació contractual) a partir de l’última confirmació d’interès per la seva banda sobre els nostres productes o serveis , en tant que no ens demani la supressió de les seves dades.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS I PROVEÏDORS

      1.Finalitat de l’Tractament de les dades de clients i proveïdors: Gestionar la relació comercial existent, dur a terme i / o subcontractar els serveis que ens contractin els nostres clients i dur a terme les gestions comptable fiscal i administratives de l’empresa.

      2. Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades de clients i proveïdors és l’existència i l’execució de contractes de prestació de serveis i / o compravenda de mercaderies.

      3. Període de conservació de les dades:  Conservem les dades dels proveïdors mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir les nostres obligacions legals i / o fiscals derivades d’aquestes relacions contractuals.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS DESTINATARIS DE LA NEWSLETTER I COMUNICACIONS COMERCIALS DE LOPICRAC

      1. Finalitat de l’Tractament de les dades dels subscriptors a la Newsletter i comunicacions comercials:

Gestionar la subscripció i la remissió de la Newsleter i comunicacions comercials de LOPICRAC.

      2. Legitimació per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter: Consentiment de l’interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials és l’obtenció de l’consentiment inequívoc de l’destinatari de la newsletter – comunicacions comercials, mitjançant la seva subscripció.

D’altra banda, la base legal per al tractament i la remissió de les Newsletters que LOPICRAC pugui realitzar amb destinació als seus CLIENTS és l’interès legítim de D. JOAN ROMERA MARCE titular de LOPICRAC, excepte en el cas que hagin manifestat el seu interès de ser donats de baixa, enviant un correu electrònic a info@lopicrac.cat.

      3. Període de conservació de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials:

JOAN ROMERA MARCE (titular de LOPICRAC) conservarà les dades personals dels destinataris de la newsletter i comunicacions comercials de JOAN ROMERA MARCE (titular d’LOPICRAC) necessaris per a la remissió de la newsletter i altres comunicacions comercials per termini indefinit, llevat que ens sol·licitin la baixa de l’servei de recepció de Newsletters i altres comunicacions comercials per escrit a info@lopicrac.cat amb còpia del seu DNI.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DE LES AMISTATS EN XARXES SOCIALS

LOPICRAC està present en les següents xarxes socials: Facebook, Linkedin, Twitter i Youtube.

La finalitat per al tractament de les dades de les amistats en xarxes socials és la d’informar a les amistats sobre els serveis que LOPICRAC ofereix a la clientela, per tal de captar nous clients i fidelitzar els existents.

La legitimació per al tractament de les dades de les amistats en xarxes socials és el consentiment d’aquestes amistats, quan decideixen seguir o deixar de seguir a LOPICRAC.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SOL·LICITANTS D’OCUPACIÓ CANDIDATS EN PROCESSOS DE SELECCIÓ DE OCUPACIÓ

      1. Finalitat de l’Tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats:

LOPICRAC tractarà les dades dels sol·licitants d’ocupació amb la finalitat d’incorporar i gestionar les seves dades a la base de dades de candidats per poder contactar-quan el seu perfil encaix amb alguna vacant en els processos de selecció de personal que LOPICRAC realitzi.

      1. JOAN ROMERA MARCE (titular d’LOPICRAC) no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

      2. Legitimació per al tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats: Consentiment de l’interessat

La base legal per al tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats en processos de selecció d’ocupació és l’obtenció del seu consentiment, mitjançant acció positiva, en el moment de fer-nos arribar el seu currículum per qualsevol mitjà.

      3. Període de conservació de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats:

LOPICRAC conservarà les seves dades durant 5 anys.

 

PERÍODE GENERAL DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

En general, Sr. JOAN ROMERA MARCE (titular d’LOPICRAC) conservarà les seves dades personals que ens hagi proporcionat, en tant que no ens demani la seva supressió, excepte indicació expressa en un altre sentit en els anteriors apartats.

 

DESTINATARIS A QUÈ COMUNICAREM LES SEVES DADES

En general els destinataris de les seves dades seran el personal i la direcció de la companyia.

També podrien tenir accés a les seves dades les empreses que presten serveis a D. JOAN ROMERA MARCE (titular d’LOPICRAC) que requereixen l’accés a dades personals, que només accediran a les seves dades en qualitat de Encarregats de l’Tractament amb la finalitat de prestar els serveis que JOAN ROMERA MARCE (LOPICRAC) els tingui contractats.

Les seves dades no se cediran a tercers, excepte quan hi hagi una obligació legal.

 

DRETS QUE LI ASSISTEIXEN

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se a el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies , a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació de l’tractament ia la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a: info@lopicrac.cat amb còpia del seu DNI.