pladur

El Pladur és un sistema constructiu lleuger que s’utilitza com a revestiment d’interiors i que es caracteritza per la seva gran versatilitat.

Coneixem el Pladur com el producte d’envans sec utilitzat per excel·lència en la construcció d’envans interiors i revestiments de sostres i parets, però cal remarcar que Pladur és una marca espanyola, per la qual cosa el seu nom genèric és placa de guix laminat o cartró guix .

L’avantatge d’aquest sistema és que es pot albergar en el seu interior tot tipus d’instal·lacions sense necessitat de fer regates, cosa que redueix els temps d’execució i es pot realitzar una obra més neta.

A més podem afegir materials aïllants tèrmics i acústics que queden integrats en la seva estructura, per crear ambients confortables i d’acord amb la normativa d’eficiència energètica i aïllament al soroll.

Les plaques també tenen elements decoratius com sostres a diferents nivells, mobles, prestatgeries, calaixos, corbes, sostres de volta

A més del seu acabat, hi ha plaques amb components hidròfugs especials per poder col·locar-les en banys i cuines, d’aquesta manera s’obté un resultat més favorable per a prevenir les humitats generades en aquest tipus d’estades.

Amb el sistema constructiu de plaques de guix es pot realitzar la reforma amb un termini de temps més òptim i econòmic.