¿Cóm obtenir el certificat energètic?

 

1 – visita a l’habitatge per prendre mesures i dades necessàries per desenvolupar la certificació.

2 – redacció de l’informe del certificat mitjançant el programa específic per a això.

3 – visar o registrar la certificació en el col·legi d’ aparelladors.

4 – tramitació i presentació del certificat visat , pel col·legi , davant estaments oficials ( ICAEN ) amb un terme de validesa de 10 anys.

5 – presentació al client de l’informe i etiqueta que proporciona l’ICAEN , en un període de temps màxim des de la 1a visita de 5 dies hàbils.

 

Obligatorietat per a la obtenció del certificat d’eficiència energètica

Des de l’1 de juny de 2013 es obligatori un certificat d’eficiència energètica per a llogar o vendre una vivenda o local.

Àmbit
Nova construcció 1 de novembre de 2007
Grans Rehabilitacions 1 de novembre de 2007
Ventes y lloguer 1 de juny de 2013
Edificis públics > 500 m2 1 de juny de 2013
Edificis públics entre 500-250 m2 9 de juliol de 2015
Edificis públics llogats >250 m2 31 de desembre de 2015
Edificis privats freqüentats per públic  > 500 m2 1 de juny de 2013

 

Responsabilitat dels tècnics certificadors en eficiència energètica

Podem dir que les obligacions principals del tècnic certificador són:

  • Donar-se d’ alta en el registre de tècnics certificadors habilitats per l’ICAEN.
  • Realitzar les proves , comprovacions i inspeccions necessàries per confirmar l’autenticitat de la    informació contingut al certificat.
  • Realitzar recomanacions de millora d’eficiència energètica que siguin tècnicament viables i rendibles econòmicament.

 

¿Cóm serà l’etiqueta d’eficiència energètica?

L’etiqueta s’inclourà en tota oferta dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. Cal         també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en cas de lloguer, amb la resta        de documentació de l’immoble al nou propietari.

Per als edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic , amb una superfície útil total superior a 250 m2, exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria , en un lloc destacat i ben visible.

 

Tarifa

 

105€ + IVA (Barcelona ciutat)(tases i visats inclosos)

Per a més informació, contacti amb nosaltres per visita tècnica gratuïta, 

o truqui al 93.533.09.00