¿Que és la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’ habitabilitat d’un immoble és el document que certifica que compleix els requisits d’habitabilitat per a l’ús d’habitatge segons decret 141/2012.

Actualment és necessari per a realitzar moltes gestions:

 • Compravenda
 • Lloguer
 • Contractació del subministrament d’aigua, gas i electricitat
 • Modificacions en la superfície útil o alterada les condicions d’habitabilitat

 

cedula2
Cèdula d’habitabilitat

 

A més, tenir cèdula d’habitabilitat vigent és obligatori en funció de l’edat de l’edifici:

 • Els habitatges construïts abans l’1 de gener de 1960 l’ han de tenir des del 1 de gener del 2007.
 • Les construïdes entre l’1 de gener de 1960 i el 31 de desembre de 1970 l’ hauran de tenir abans de l’1 de gener del 2009.
 • Les construïdes entre l’1 de gener de 1971 i al 31 de desembre de 1980 la hauran de tenir abans de l’1 de gener del 2011.
 • Les construïdes des del 1 gener 1981 l’hauran de tenir abans de l’ 1 gener 2014.

Caducitat:   Vivendes d’obra nova als 25 anys. Vivendes de segona ocupació cada 15 anys.

 

Com obtenir la cèdula d’habitabilitat

cedula-habitabilidad

El propietari de l’habitatge serà el responsable de posar-se en contacte amb un arquitecte tècnic.

Es realitzarà una visita on després d’unes inspeccions s’aconsellaria de tot allò necessari a modificar o aclariments necessaris per realitzar la correcta cèdula.

El propietari haurà de facilitar durant la visita a l’habitatge :

 • La cèdula d’habitabilitat anterior , de primera o segona ocupació, si en té.
 • Fotocòpia del rebut de l’IBI, si pot ser l’últim o recent.
 • Fotocòpia de l’Escriptura Pública de l’habitatge.

El tècnic realitzarà l’informe tècnic visat pel col·legi professional corresponent i es registrarà en el “Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya”.

Passat un període de màxim 30 dies es realitza l’expedició de la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge per part del “Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya”.

Si un habitatge no compleix els requisits d’habitabilitat no pot obtenir la cèdula fins que no es realitzin les obres necessàries .

Tarifes

 

Inspecció Técnica.

 • Inspecció de la vivenda i desplaçament.
 • Imprès oficial de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de vivenda usada (segona ocupació).
 • Certificació d’habitabilitat (si escau) per l’arquitecte i visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

85€ + IVA (Barcelona ciutat)

Amb aquesta documentació serà vostè mateox el que podrà tramitar la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat presentant-se a:

C/ d’Aragó, 244 Barcelona – Tel. 93 214 70 00

 

Inspecció Técnica + tramitació.

Aquest preu inclou tots els passos necessaris fins a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat :

 • Inspecció de la vivenda i desplaçament.
 • Imprès oficial de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de vivenda usada (segona ocupació).
 • Certificació d’habitabilitat (si escau) per l’arquitecte i visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
 • Tramitació de la cèdula en el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
 • Teses de la Generalitat (12,60 €).

115€ + IVA (Barcelona ciutat) (teses i visats inclosos)

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres per visita tècnica gratuïta,

o truqui al 93.533.09.00